Близо 5800 са децата в детските градини на Русенска област

Най-голям брой деца (76,7%) и ученици (82,2%) са обхванати в детските градини и училищата в община Русе.

В детските градини в община Борово са обхванати 1,2% от децата в област Русе. За последните три учебни години се запазва броят на групите в детските градини, а броят на децата е намалял с 12%.

5 са групите с общо 73 деца през отминалата учебна година в тази община.

В детските градини в община Бяла са обхванати 5% от децата в област Русе. За последните три учебни години се запазва броят на групите в детските градини, а броят на децата е намалял с 10%.

14 са групите с общо 293 деца през отминалата учебна година в тази община.

В детските градини в Община Ветово са обхванати 5,4% от децата в област Русе. За последните три учебни години се запазва броя на групите в детските градини, а броя на децата се е увеличил с 2,6%.

16 са групите с общо 315 деца през отминалата учебна година в тази община.

В детските градини в община Две могили са обхванати 3,1% от децата в област Русе. През учебната 2020/2021 година броят на групите се е увеличил с една в сравнение с предходните две години. Броят на децата е намалял с 3,6% и през отминалата уебна година те са 185 в 10 групи.

В детските градини в община Иваново са обхванати 2,3% от децата в област Русе. За последните три учебни години се запазва броят на групите и броят на децата в тях до 7 групи със 137 деца.

В детските градини в община Русе са обхванати 76,7% от децата в област Русе. Данните за броя на групите и на децата в тях за последните три учебни години са съизмерими и относително постоянни – 193 групи с общо 4 504 деца.

В детските градини в община Сливо поле са обхванати 4,7% от децата в област Русе. За последните три учебни години се запазва броят на групите в детските градини, а броят на децата се е увеличил незначително – 12 групи с общо 277 деца.

В детските градини в община Ценово са обхванати 1,6% от децата в област Русе. За последните три учебни години се запазва броят на групите в детските градини, а броят на децата е намалял с 9,8% до 5 групи с общо 92 деца.

Сподели: