Община Русе ще кандидатства с проект за обновяване на гребната база в Лесопарка

Близо 55 хил. лева отделя Община Русе за елементи от състезателно трасе за кану – каяк

Във връзка с изразено съгласие за провеждане на Световно първенство по драконови лодки през 2025 година в Община Русе, Лесопарк „Липник“, одобрена кандидатура за Световна купа по кану-каяк-маратон през 2024 година, провеждане на национални регати и Държавен отборен шампионат по кану-каяк е постъпил доклад от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ за необходимостта от закупуване на материали за състезателно трасе.

Поради спецификата на дейността кметът на Община Русе предлага на общинските съветници със средствата в размер на 55 476 лв., съгласно приложената оферта, да бъде увеличен бюджета на ОП „Спортни имоти“, дейност  898 „Други дейности по икономиката“, §1015„ Материали“. Средствата се осигуряват от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 998 „Резерв“.

Сподели: