община две могили

Близо 718 000 лева са заложени в план-сметка за чистота в Община Две могили за тази година

Близо 718 000 лева са заложени в план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. в Община Две могили. Тя вече е одобрена.

Сподели:

Още новини от деня