Близо 780 хил. лева постъпления от нощувки в местата за настаняване на Русенска област през октомври

Време за прочитане: 2 мин.

През октомври 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 16 774, като от тях 12 076 са от български граждани, а 4 698 – от чужденци. Спрямо октомври 2017 г. нощувките бележат увеличение със 17.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 3.3%, а при гостите от страната с 24.5%. През октомври 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 58.3% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки отчужди граждани през десетия месец на 2018 г. е 28.0% и в сравнение с октомври 2017 г. намалява с 3.9 процентни пункта.

През октомври 2018 г. с най-голям дял (48.8%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г.този дял се увеличава с 4.0 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 614, следвани от граждани на Германия – 297 и Италия – 229нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 321, които са реализирали средно по 1.1 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през октомври 2018 г. са 10 102 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 20.5%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 23.9%. Средният брой нощувки през октомври е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 28.5% и запазва нивото си от десетия месец на 2017 г. (28.0%).Общата заетост на леглата е по-висока от регистрираната средна за страната,която през октомври 2018 г. е 21.1%.

През октомври 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 786.3 хил. лв., като 526.3 хил. лв. (66.9%) са от български граждани, а 260.0 хил. лв. (33.1%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическотоизследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент №692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

 В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи,частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени отгостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня