Близо 80 % от всички заети в Русенска област работят в частния сектор

Време за прочитане: < 1 мин.

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.4 хил., или 79.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5 %.

В сектора на услугите към края на декември 2018 г. работят 35.3 хил. (52.8%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.8% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.5 хил.) представляват 83.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2018 г. броят на наетите в сектор “Индустрия” намалява с 1.8 %.

Сподели:

Още новини от деня