топлофикация-русе

Близо 85 % от клиентите на „Топлофикация Русе“ ще платят сметки до 50 лева за месец април

За месец април 2024 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 3921 МВтч, като за същия период през 2023 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 10345 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец април 2024 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по ниски от начислените през месец април 2023 година, поради факта, че средната температура за месец април 2024, в размер на 12,5 ºС, е по висока в сравнение с месец април 2023 година. 85,46 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 50 лева с ДДС, като за същият период през 2023 година са били 50,23%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 15798  клиента или 85,46% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 2265 клиента или 12,25 % от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 312  клиента или 1,69 % от клиентите.

Ето и сравнителен анализ на фактурите за месец април 2024, април 2023 и март 2024 година.

Сподели: