Блок с 44 нови апартамента за млади семейства ще бъде построен в Гюргево от държавна агенция

Блок с 44 нови апартамента за млади семейства ще бъде построен в Гюргево от държавна агенция

Държавната агенция за жилищата /ANL/ в Румъния започна опростени процедури по проектиране и сключване на договор за изграждане на нов жилищен блок с 44 апартамента за млади семейства в град Гюргево. Той ще се намира на кръстовището на бул. „Витязът Михай“ и ул. „Съединение“, Втори етап. Блокът ще е с 4 входа, с партер и три етажа. Жилищата в него ще се отдават само под наем на посочените семейства.

Сподели: