Борислав Българинов продължава да работи за модернизацията на областната управа и решаването проблемите на гражданите

Борислав Българинов продължава да работи за модернизацията на областната управа и решаването проблемите на гражданите

Преди близо два месеца областен управител на Русе стана Борислав Българинов. Той бе назначен от служебния премиер Стефан Янев и първите му думи при встъпване в длъжност бяха, че не идва с реваншизъм, а да работи. Така се и оказва. В рамките на няколко седмици моделът на функциониране на администрацията претърпя известни промени. Въведен е стандарт, макар и неформален, при който на жалби и запитвания на гражданите се цели да се отговори в най-кратки срокове – между ден и три. Освен това се следва подхода отдолу нагоре. Така служителите могат свободно да изразяват мнението си и своите виждания по различни въпроси пред ръководството. Те биват насърчавани и да предлагат решения на проблемите, с които се сблъскват. Целта е администрацията да се утвърди като водеща структура, близо до хората и същевременно отговаряща на най-високите европейски стандарти. Модернизацията на администрацията също продължава да е ключов приоритет пред Българинов. В най-кратки срокове Областната управа в Русе ще има свои собствени Facebook и Instagram профили, които ще осигурят възможност информацията за предстоящи събития, както и за реализираните вече да стига до максимално широк кръг от хора. Там последователите на Областната администрация ще могат да следят и важни съобщения, касаещи региона.

„Стига човек да има желание, реформите са напълно постижими. Отново казвам, че никой не цели реваншизъм, а напротив една добре работеща администрация на местно и национално ниво, която да е в помощ на гражданите. Считам, че на всеки от експертите трябва да се даде шанс за развитие на потенциала, който притежава и така да се докаже като професионалист в съответната сфера. Екипът ни може да постигне много неща за по-доброто бъдеще на региона.“, споделя Българинов. Той е категоричен, че ще продължи да работи както за технологичното усъвършенстване на администрацията, така и за справяне с проблемите, които вълнуват болшинството от хората. Според него работещата администрация и осигуряването на нормални условия за живот и бизнес са ключов елемент от държавността.

Сподели: