Започна ремонт на Братската могила в Русе

Братската могила е укрепена, но е строена без основа

През 2018 година е извършена проверка на паметника и района около него за източници на намокряне на земната основа. Такива не са установени. Община Русе възложи на лабораторията на геотехника и агроекология да изпълни проучвателен сондаж а оценка на инженерно – геоложките условия в областта на паметника.

Заключението на геолозите е, че зоната на паметника попада върху т. нар. митириз – ровът, ограждащ бившата крепостна стена на Русчук. Оказва се, че съществува изключително разнороден, особено по отношение на плътността, насип, изпълнен през последните 100 години. Паметникът е фундиран върху анизотропен по състав и свойства антропогенно формиран насип с дебелина 2.7 метра.

Наблюдаваните през годините слягания най – вероятно са резултат на проява на диференциални слагания в масива на насипа в резултат на неравномерно повишаване на влажността му в зоната на мемориала. Очевидно става дума за продължителен процес на навлажняване и филтрация от повърхностни води в дълбочина. Тогава е дадена препоръка за наблюдение на паметника и при динамика да се извърши инжектиране на насипа в очертанията на фундамента.

През миналата година Община Русе премахна настилките около паметника в източната част. При разкриването на постамента се оказва, че същият е без основа, положен е направо на терена, тоест върху разнородния насип.

По указание на инженер – конструктор е изпълнена стоманобетонна греда в източната слегнала част на постамента. Възстановена е вертикалната планировка и настилки. Асфалтирана е алеята зад паметника, като са премахнати предпоставки за инфилтрация на води.

През следващата година ще се предвидят средства за ремонт на облицовките на паметника и при нужда на други дейности, увери днес зам. – кметът Наталия Кръстева.

Сподели:

Още новини от деня