Брокерско събитие на Enterprise Europe Network център Русе „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“ премина с голям успех

Брокерско събитие на Enterprise Europe Network център Русе „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“ премина с голям успех

На 22 януари Enterprise Europe Network център Русе към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе успешно организира  Брокерско събитие на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“, което се проведе в Канев Център на Русенски университет.

Интересът към събитието бе много голям, като в него взеха участие общо 37 участника от България и Румъния, представители на фирми, научно-изследователски институти, университети, клъстъри и НПО, и проведоха над 120 срещи по между си.

Брокерското събитие бе предложено от Министерство на образованието и науката на България, съвместно с Министерство на образованието и научните изследвания на Румъния и се организира с подкрепата на партньорите от мрежата Enterprise Europe Network – Русе – Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Националния институт за изследвания – развитие за машини и инсталации, предназначени за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост – INMA (Букурещ, Румъния).

Двустранните срещи между заинтересованите страни дадоха възможност на  участващите фирми, клъстъри, научно-изследователски организации, университети и НПО, като потенциални бенефициенти по РП „Хоризонт Европа“, да намерят партньори за проекти и да осъществят съвместни инициативи в рамките на новата програма „Хоризонт Европа“.

В момента Европейската комисия подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“ – следващата и най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз (2021-2027 г.) с предложен бюджет от близо 100 млрд. евро, в интензивен процес на съвместно проектиране. Този процес се очаква да помогне за увеличаване на ефективността на европейските инвестиции в научни изследвания и иновации през следващия програмен период.

Брокерското събитие се проведе по време на работната среща, посветена на новата Рамкова програма, чиято цел бе да популяризира възможностите и активното участие на българската научна общност в РП „Хоризонт Европа“. Участниците имаха възможност за консултации относно новата 9-та РП „Хоризонт Европа“ с участието на представители на Европейската Комисия, Министерство на образованието и науката на България и Министерство на образованието и научните изследвания на Румъния.

Сподели:

Още новини от деня