Броят на новородените в Област Русе се запазва същия като през 2017 година

Броят на новородените в Област Русе се запазва същия като през 2017 година

Време за прочитане: 2 мин.

През 2018 г. броят на живородените деца в област Русе е 1 687 и в сравнение с предходната година намалява с 1 дете. Относителният им дял от общия брой за страната е 2.7%. Коефициентът на обща раждаемост в Рсенска област през 2018 година е 7.7‰, като през 2017 е бил 7.6. През 2018 г. още 2 области са със същия коефициент – Монтана и Перник, а  6 области в страната са с по-ниско равнище на показателя – Силистра, Добрич, Кюстендил, Видин, Габрово и Смолян.

Броят на живородените момчета в областта е 855 и надвишава този на живородените момичета (832) с 23 деца.

През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Русе е 948, или 56.2% от общия брой. В сравнение с предходната година относителният им дял се увеличава с 1.5 процентни пункта.

Сериозно влияние върху равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението оказват параметрите на фертилния контингент в област Русе. Към 31.12.2018 г. броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 години) е 44 400 и спрямо предходната година намалява с 2.5%. Тоталният коефициент на плодовитост за 2018 г. в областта е 1.41 деца при среден за страната – 1.56 деца. С по-ниска стойност на показателя в страната са – София (столица) – 1.26, Велико Търново – 1.34 и Смолян – 1.40 . За сравнение през 2017 г. тоталният коефициент на плодовитост за област Русе е бил 1.37 деца.

През 2018 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 29.0 години, а при раждане на първо дете – 27.5 години. В сравнение с 2017 година е налице слабо нарастване на средната възраст на родилките. Всяка трета жена в област Русе, станала майка през 2018 г., попада във възрастовата група 25 – 29 навършени години и само 8.1% от родилите през годината нямат навършени 20 години, а 0.4% са родилите жени над 45 годишна възраст.

През 2018 г. са регистрирани общо 10 мъртвородени деца при 5 за 2017 година.

                                                                                                                                              

Сподели:

Още новини от деня