БРТПП е част от международен екип ще създава нов финансов инструмент за инвестиции в промишлени обекти

Българо-румънска палата стана част от международен консорциум, който започва работа по създаване и промотиране на нов финансов инструмент за дялово и мецанин финансиране, който ще инвестира в проекти за цялостно обновяване на промишлени обекти или изграждане на изцяло нови обекти със съвременни технологични решения, с цел подмяна на технологии, замърсяващи атмосферата.

Новият фонд ще инвестира в компании от Централна и Източна Европа и ще акумулира ресурс от над 500 млн. евро в първата фаза след своето създаване. Идеята е средствата да бъдат инвестирани в бизнес проекти, всеки на стойност над 10 млн. евро, които водят до спестявания на CO2 и повишена енергийна ефективност чрез промяна на горивни системи и въвеждане на нови технологии за енергозахранване, вкл. възобновяеми източници, когенерация и т.н.

Реализацията на тази инициатива стана възможна благодарение на одобрено финансиране за цялостна организация и старт на фонда от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

Нашата организация има ключова роля – международните ни партньори ни се довериха за координацията на ниво държави от ЦИЕ за една от най-важните проектни дейности: създаване на т.нар. мрежа от проектни агрегатори – местни или регионални оперативни партньори, които ще информират, консултират и селектират потенциални проекти с възможност за финансиране от фонда. Българо-румънска палата ще бъде такъв регионален агрегатор за България и Румъния.

Проектът има амбицията да създаде револвиращ финансов инструмент, който ще продължи да функционира и да инвестира в проекти и след приключване на финансирането от ЕС.

Сподели: