БРТПП представи дейността и приоритетите си по време на среща на 15 двустранни търговски камари с министър Даниел Лорер

Българо-румънска търговско-промишлена палата представи дейността и приоритетите си по време на среща на 15 двустранни търговски камари с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. Всяка от организациите сподели перспективи за съвместна работа с министерство на иновациите и растежа, както самостоятелно, така и в общия формат на двустранните камари.

Сред дискутираните теми бяха:

  • Гарантиране върховенството на правото, в това число, на законните права на бизнеса, както при чужди инвестиции, така и при местни;
  • Развитие на връзките на индустрията и бизнеса с образователните институции от средното и висше образование, привличане на кадри с разнообразна квалификация към българската икономика;
  • Активизиране на Службите по търговско-икономически въпроси на България в чужбина;
  • Създаване на Консултативен съвет към Министерството на иновациите и растежа с участието на търговските камари, чиято роля е да се обсъждат въпроси с цел подобрение на бизнес средата в България.

Министър Лорер заяви, че такива срещи трябва да се организират периодично, тъй като камарите са важен източник на информация какво не работи и какво трябва да се промени. „За нас като институция е важно да премахваме пречките пред бизнеса. Но също така разчитаме на вас за генериране на възможности за инвестиции в България“, посочи той.

Сподели: