БРТПП участва в националната инициатива „Да успеем в България“

Българо-румънска търговско-промишлена палата участва в съвместна инициатива с Германо-Българска индустриално-търговска камара, Асоциация на индустриалния капитал, Българска стопанска камара и Австрийски бизнес кръг под надслов „Да успеем в България“. В рамките на инициативата по задание на организаторите през юли 2019 г. се проведе представително социологическо проучване за нагласите на българското общество към процесите в икономиката и стопанските субекти, както и към начина на медийното им отразяване.

Сподели: