БТА организира регионална конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Русе

БТА организира регионална конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ в Русе

Регионална конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ ще се състои от 10:30 часа на 16-и януари тази година в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Русе. Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, от областния управител на Русе Данаил Ковачев, от кмета на Русе Пенчо Милков и от генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

Проектът „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект „Европа в България: общо бъдеще“. Сред целите на проекта са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.

По време на конференцията в Русе ще бъдат дискутирани новостите за периода 2021-2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014-2020 година.

Във форума ще участват още Цветан Спасов – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Радослав Ризов – и.д. главен директор и Ръководител на Управляващия орган, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа, Николай Дечев – Началник на отдел „Наблюдение и оценка“, Дирекция „Координация на програми и проекти“, Министерство на транспорта и съобщенията, Галина Симеонова – главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите, Емилия Николова, експерт в отдел „Техническа верификация“ Главна Дирекция Верификация на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, доц. д-р Десислава Атанасова – заместник-ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Ивелин Занев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане нарека Дунав“, Диана Аврамова – управител на Областен информационен център – Русе, Лили Ганчева – изпълнителен директор на асоциация „Еврорегион Данубиус“, Ивайло Кадишев – директор на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ в община Русе, Димитър Славов – кмет на община Бяла, Божидар Борисов – кмет на община Две могили, Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле, Цветомир Петров – заместник-кмет по регионалното развитие на община Ценово.

Началото на поредицата от конференции по проекта бе дадено на 20 декември миналата година в София. В периода до август 2024 г. БТА ще организира дискусии в пресклубовете си в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Самоков, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и трансгранични конференции в Белград, Босилеград, Букурещ, Одрин, Скопие и Солун.

С регионалната конференция в Русе се поставя началото на дискусията за развитието на Северния централен район за планиране. Предстоят местни конференции също в Разград, Велико Търново, Силистра и Габрово.

Сподели: