Букви, цифри, картинки, цветове, части от общото и други елементи се съдържат в задачите, които поставя всеки ден на децата специалният педагог Диана Петрова

Букви, цифри, картинки, цветове, части от общото и други елементи се съдържат в задачите, които поставя всеки ден на децата специалният педагог Диана Петрова

Букви, цифри, картинки, цветове, части от общото и други елементи се съдържат в задачите, които поставя всеки ден на децата специалният педагог Диана Петрова. По думите на специалиста: „Когнитивните умения са свързани с това как детето разбира света и как действа в него” . Затова се обогатяват познанията чрез различните упражнения, провеждани в детските градини „Детелина”, „Червената шапчица” и „Снежанка”. В индивидуалната работа децата изпълняват дадена задача от по-проста към по-сложна. Целта е да се развие мисленето, сетивата и опитът в заученото. Когато има проблем, обръщаме по-сериозно внимание, а когато няма, това вече е успех, казва за своята работа специалният педагог Диана Петрова, която е част от екипа на проект „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”.

Сподели: