съдебна палата русе

„Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД осъдено да заплати 100 000 лева обезщетение на наследниците на загинал шофьор

Районен съд – Русе осъди „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД – Русе да заплати на Е.О.О., в качеството му на законен наследник на О.О.С., починал при ПТП от 14.11.2017г. с т.а. „Мерцедес“ влекач с полуремарке цистерна с рег. N:Р0938АТ, сумата от 35 000,00 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от настъпилата смърт на наследодателя им, обявена с Разпореждане №121/28.11.2017г. на ТП на НОИ-Русе, като трудова злополука с летален изход, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 14.11.2017г. до окончателното изплащане.

Съдът отхвърли предявения от Е.О.О. против „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД с ЕИК:202891576, иск за присъждане на обезщетение за претърпените неимуществени вреди за горницата над 35 000,00 лева до пълния предявен размер на иска от 100 000,00 лева.

„Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД трябва да заплати на О.О.О. в качеството му на законен наследник на О.О.С., починал при ПТП от 14.11.2017г. с т.а. „Мерцедес“ влекач с полуремарке цистерна с рег.N:Р0938АТ, сумата от 40 000,00 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от настъпилата смърт на наследодателя им, обявена с Разпореждане №121/28.11.2017г. на ТП на НОИ-Русе, като трудова злополука с летален изход, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 14.11.2017г. до окончателното изплащане.

Съдът отхвърли предявения от О.О.О. против „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД иск за присъждане на обезщетение за претърпените неимуществени вреди за горницата над 40 000,00 лева до пълния предявен размер на иска от 100 000,00 лева.

„Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД е осъдено да заплати на М.М.О. в качеството й на законен наследник на О.О.С. сумата от 25 000,00 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от настъпилата смърт на наследодателя им, обявена с Разпореждане №121/28.11.2017г. на ТП на НОИ-Русе, като трудова злополука с летален изход, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 14.11.2017г. до окончателното изплащане.

Съдът отхвърли предявения от М.М.О. против „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД иск за присъждане на обезщетение за претърпените неимуществени вреди за горницата над 25 000,00 лева до пълния предявен размер на иска от 50 000,00 лева.

Дружеството следва да заплати разноски по делото, съобразно уважената част от иска на тримата, както и в полза на Русенски районен сумата от 1000 лева платени от бюджета на съда възнаграждения за вещи лица, както и сумата от 4000 лева държавна такса.

Тримата ищци са осъдени да платят на дружеството общо над 3 600 лева разноски по делото, съобразно отхвърлените части от иска.

Решението е постановено при участието на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с ЕИК:0006994286 в качеството на трето лице помагач на страната на ответника – „Булмаркет Автотранспорт“ ЕООД с ЕИК:202891576.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенския окръжен съд.

починалият О.О.С. с ЕГН:********** е бил обвързан от трудово правоотношение с дружеството ответник. Това е така, тъй като на 17.03.2014г. О.О.С., с ЕГН ********** е сключил Трудов договор №10 с работодателя „Булмаркет автотранспорт“ ЕООД, с ЕИК:202891576 със срок за изпитване от шест месеца на длъжност „шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона с място на работа в гр.Русе, с код по НКИД: 4941 – Товарен автомобилен транспорт, категория персонал: 8 – машинни оператори и монтажници.

Работното време съгласно договора било 5-дни в седмицата с дневно работно време от 8 часа. Размерът на отпуските му бил основен платен годишен отпуск от 20 дни. Уговорен е срок за прекратяване на договора със срок за предизвестие 30 дни в полза и на двете страна. В т.9 от договора, наименована „Други условия“ е посочено, че служителят има право да получи допълнително възнаграждение според ВПРЗ.

Между О.О.С. и „Булмаркет автотранспорт“ ЕООД било подписано Допълнително споразумение към трудов договор № 10/17.03.2014 г., с което двете страни – служител и работодател се съгласяват, че считано от 01.03.2017г., променят част от клаузите на основния договор, а именно: – променят разпоредбите относно работното време, като се уговаря, че работното време се променя и вместо 5-дневна работна седмица с 8-часов работен ден работното време се променя в става – „работа по график, при сумирано отчитане на работното време“.

На 13.11.2017г. О.О.С. при изпълнение на служебните си задължения, като шофъор на товарен автомобил марка „Мерцедес“ с рег. №Р0938АТ /влекач с полуремарке/ натоварил 26 000 литра биодизел от базата на работодателя в гр.Русе. По същото време друг служител на „Булмаркет автотранспорт“ ЕООД – М.П.Я., също натоварил своя товарен автомобил марка „Мерцедес“ с рег. № Р 0945 АТ. Двамата шофъори се разбрали на следващия ден заедно да тръгнат от с.Лозарево, обл.Бургас и да продължат в конвой до базата на „Лукойл“ АД в гр.Пловдив.

Сутринта на 14.11.2017г. двамата шофьори тръгнали от с.Лозарево, обл.Бургас в посока към гр.Пловдив през автомагистрала „Тракия“. Направили почивка на бензиностанция „ОМВ“ при разклона за гр.Сливен и гр.Ямбол и потеглили отново. При разклона за гр.Пловдив на пътен възел „Пловдив – Запад“ О.О.С. предприел завой надясно и навлязъл в отбивката при пътния възел. В този момент товарният автомобил с марка „Мерцедес“ с рег. № Р0938 АТ влекач с полуремарке/ напуснал пътното платно за движение отляво и се преобърнал. При така настъпилия инцедент пострадалият О.О.С. получил тежки и несъвместими с живота травматични увреждания, от което настъпила и смъртта му. На място пристигнали екипи на ОДМВР – град Пловдив и Центъра за спешна медицинска помощ – гр.Пловдив, а последните констатирали смъртта на пострадалия.

По случая било образувано ДП № 458/2017 г. по описа на Районно управление – с.Труд, пр. пр. № 14878/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, приключила с Постановление за прекратяване от 15.03.2018г.

Съдът посочва още: „Единствената установена по безспорен начин причина за настъпване на ПТП е управление на автомобила с несъобразена скорост, над критичната, което е довело до преобръщане на цистерната и смъртта на водача О.О.С.. Установено е, че за пътния участък има ограничение от 40 км/ч, а критичната скорост, с която може да бъде преминат и с напълно технически изправен автомобил е 57 км/ч., като водачът преминал със скорост от 90 км/ч, при което практически било невъзможно да не настъпи ПТП.

Установена е причината за смъртта на водача О.О.С. – травмите, получени от ПТП, които са несъвместими с живота, което дава основание на съда да формулира извод, че е налице пряка причинна връзка между нарушаване на правилата за движение и настъпилата смърт.

Нарушението на правилата в описания вид представлява груба небрежност по смисъла на чл.201 от КТ. В тази насока са и показанията на св. А., който твърди, че завоят е опасен и не може да се премине със скорост по-голяма от 40 км/ч, както и че този участък от пътя е познат на загиналия водач, тъй като те  постоянно са преминавали през него.

Следва извод, че ако водачът е бил проявил елементарното старание при управление на автомобила и е спазвал правилата за движението по пътищата съобрано поставените пътни знаци е нямало да настъпи фаталното ПТП.

Събраните по делото доказателства, включително техническата експертиза и Постановлението на ОП-Пловдив налагат извода, че работникът е действал самонадеяно, не е проявил елементарно внимание и старание да спази правилата за движение по пътищата и това е довело по ПТП, което е причинило смъртта му. Като допълнителен аргумент относно поведението на работника и проявата на елементарно старание, следва да се съобразят показанията на св.А., че О. е имал и друга катастрофа, както и справката за наложени административни наказания на водача, за нарушаване на правилата за движение по ЗДвП, а именно – пет Наказателни постановления и три глоби с фиш, като видно от основанието на нарушението, те основно са свързани с превишена скорост.

По изложените съображения съдът приема, че конкретното поведение на работника, довело до ПТП и начина му на управление на автомобила, свързан с нарушение на правилата за движение сочат на груба небрежност по смисъла на чл.201 ал.2 от КТ, която е основание за намаляване на размера на обезщетението.

От друга страна, като принос за констатираното поведение на работника следва да се отчетат лошите практики на работодателя изразяващи се в констатирани нарушения, извършени от „Булмаркет автотранспорт“ ЕООД, а именно – от контролните органи са констататирани извършени нарушения по чл. 6 и чл.7, точка 3, буква „а“ от Наредба №11/31.10.2002 г. на МТИТС – недоказана в срок финансова  стабилност към претежавания  от дружеството  лиценз  на  Общността замеждународен автомобилен превоз на товари, нарушения по чл. 38, ал. 1, точка 1 от Наредба №Н-3/07.04.2009 г. на МТИТС – превозвачът не е извличал данни отпаметта на дигиталните тахографи, монтирани в МПС с рег. № Р 2951 АТ и Р4590ВТ съгласно законоустановения период – по-малко от 90 дни, както и 4 броя други АУАН за неспазване на изискванията на Регламент /ЕО/  № 561/2006 г.  – регламент,  свързан с изискването към тахографите и контролните органи, относими за товарните автомобили. Констатациите дали основание за проверяващите, а впоследствие и на АНО, да приемат, че превозвачът не е организирал работата на водача така, че да спазва изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006.

Като принос за констатираното поведение на работника следва да се отчетат и показанията на св.М.П.Я. и св.С.Й.А. от които се установява, че ответното дружество е извършвало множество нарушения и не е спазвало установения законов ред в сила на територията на Република България, като обективно не е осигурявало дължимото им време за почивка – междудневна и междуседмична.

Съдът приема, че изключителното натоварване на служителите от страна на работодателя и от друга, стремежа на пострадалия С. да изпълнява в срок трудовите си задължения за да не бъде уволнен и/или дисциплинарно наказан е допринесло за действията му по неспазване на ограничителните скоростта на движение знаци и впоследствие довели до фаталното ПТП.“

Сподели: