“Булмаркет“ проведе учение в Дунавска индустриална зона Тегра

“Булмаркет“ проведе учение в Дунавска индустриална зона Тегра

“Булмаркет“ проведе учение, част от ежегодната ни програма за обучение и подобряване на безопасността при работа с опасни товари, от 10:00 часа днес в Дунавска индустриална зона Тегра.

Всяка година в програмата от обучения, подготвяни и реализирани от Булмаркет, се задават сценарии за реални кризисни ситуации и методология за разрешаването им.

Тазгодишната програма е създадена от Димитър Павлов, мениджър проекти в Булмаркет Груп и дългогодишен ръководител на пожарната в Русе. Под неговата опека се осъществява и оперативното ръководство на учението, както и кординацията между участващите институции и компании.

На място се сформира временен Оперативен щаб и симулирана координацията и взаимодействието между отделните екипи, работещи на терен, в синхрон с ръководството на обекта.

„Целта на подобни учения е да се даде възможност за стиковане и подобряване на координацията между екипите при такъв тип инциденти, които са реален риск. В хода на занятието се въвеждат и допълнителни елементи – ситуации, които да усложнят предварително зададената обстановка, за да може максимално бързо и точно да се изчистят всички моменти в координацията на екипите, работещи на терен.“, сподели Светослав Първанов, заместник-изпълнителен директор на „Булмаркет груп“ АД.

Няколко пъти в годината правим собствени занятия в различни свои обекти и без участието на пожарната и останалите структури от Единната спасителна система на страната. Като изходни данни за сценария на учението ползваме реални събития или инциденти от други предприятия в страната или чужбина. Нашите служители се тренират как да оперират със различни пожарогасителни системи, какви действия да предприемат по евакуиране на пострадали колеги, как да се евакуират самите те и в кои безопасни зони. Всяка година инвестираме в колективни средства за защита, модернизираме процесите, прилагаме и повече технологии в процесите за справяне с кризисни ситуации. Здравето и безопасността на хората ни е над всичко, затова всяка година създаваме и прилагаме иновации, които могат да бъдат животоспасяващи.

Сподели: