"Булмаркет" ще произвежда масла от обвивки на ядки кашу

„Булмаркет“ ще произвежда масла от обвивки на ядки кашу

„Булмаркет“ планира да преоборудва придобитата преди две години от „Полисан“ инсталация за вакуум-дестилация на нефт, за да започне първото у нас производство на растителни масла от обвивка на ядки кашу. Инвестицията ще се реализира от дъщерното дружество „Ел Ен Джи Системи“. Това ще бъде поредна инициатива на компанията с екологично значение, тъй като получаваните от възобновяеми суровини крайни продукти ще намалят употребата на нефт за производство на гориво и други изделия на химическата промишленост. Осъществяването й ще започне след като бъдат завършени течащите в момента проучвания на пазара и разговори с потенциални клиенти.

„От обвивката на ядки кашу чрез нагряване, пресоване и други методи се извлича масло – CNSL течност. Екстрактът при определени температури и вакуум се дестилира и от него се получава веществото карданол. Това е масло, което рафинериите могат да вкарват в дизеловото гориво и по този начин да заместят биодизела с друг продукт от растителен произход.

Дестилационният остатък е резидол, който е полимер, използван като естествен заместител на фенолите от нефт в химическата промишленост за производство на смоли, лепила, лакове и др.“, обясни Цветан Цанев, управител на „Петролна база Тегра“, на чиято производствена площадка ще се реализира инвестицията.

Планира се инсталацията да може да преработва 58,2 тона CNSL на ден, като получава 21 00 тона карданол и 18 400 тона резидол годишно.

Тъй като производството на гудрон чрез рафиниране на нефт отпада от дейностите на площадката, се очаква преустройството да преустанови образуването на отпадъчни води. Към съществуващата пречиствателна станция ще постъпват само охлаждащи безконтактни води от процеса на дестилация.

Сподели: