БХРА: Браншът трябва да се обедини, за да спечелим всички

БХРА: Браншът трябва да се обедини, за да спечелим всички

Време за прочитане: 2 мин.

Туристическият сектор трябва да се обедини, за да може ефективно да бъдат защитени интересите на всички участващи в този разнороден, печеливш и структурно определящ за българската икономика отрасъл, формиращ 10-13% от БВП на страната. Това е един от приоритетите, които трябва да залегне в управлението на сектора, заявяват от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в поредица от срещи с политическите сили, кандидати за 45-то Народно събрание. От националнопредставената професионална организация предоставят на всяка от партиите папка с подробно разписани предизвикателства пред сектора, пътищата за тяхното решаване и приоритети за развитието на туризма с обем над 30 страници, като очакват политиците да поемат конкретни ангажименти за тяхното изпълнение.

Според БХРА необходимостта от обединение на туристическия сектор е продиктувана от редица фактори.

Сред тях са:

  • Нуждата да се въведат ясни правила и етични норми за поведение на всички участващи в този процес.
  • Възможност да се упражнява влияние от всички заинтересовани страни за формирането на правилна държавна политика, касаеща сектора.
  • Създаване на единна национална структура на бранша, която да защитава интересите му пред държавните институции – местна и държавна власт.
  • Възможност да се упражнява влияние за провеждане на единна демографска и кадрова политика, така че чрез обединението да се чуе и наложи позицията на бранша по отношение на този основен, жизнено важен за оцеляването и конкурентността на туристическата индустрия проблем.
  • Справяне с нелоялната конкуренция – един от основните проблеми на бранша е сивият сектор.
  • Да се даде възможност на максимален брой, водещи реален организационен живот обществени сдружения да вземат участие във вземането на решения, касаещи индустрията.
  • Преодоляване на хаоса, породен от това различни организации да се обявяват за говорители на бранша. Затова индустрията трябва да се обедини в силна неправителствена организация, която да говори на един глас, да партнира на държавата и да се бори за бизнес интересите си в България и в европейски контекст.
  • В последните години се натрупаха камара от нерешени туристически въпроси – плажните концесии, свръхзастрояването, някои визови режими, липсата на реклама, лошата пътна инфраструктура и други, за чието преодоляване е необходима силна и единна браншова структура.

Към настоящия момент съществуват регистрирани над 200 организации, членовете на повечето от които се дублират – тоест една фирма участва в няколко организации, което води до нереално представителство .Много от структурите съществуват само проформа, без да извършват никаква обществена дейност, припомнят от БХРА. Излизането от тази ситуация може да стане чрез промени в Закона за туризма, които да предвиждат задължително членуване в местно туристическо сдружение – тоест всяко дружество или структура, която развива туристическа дейност, следва да членува в съответното местно сдружение, а сдружението трябва да участва само в едно национално сдружение, като се спазва правилото, че не може да се участва в повече от едно сдружение, както местно, така и национално.

По този начин ще излязат наяве малките субекти в туризма и ще се регулира процеса на членуване в съответните организации, както и участието на едно дружество в повече от една структура, категорични са от БХРА.

Признати за национални и местни да са тези структури, чиято членска маса представлява определен процент – поне 35 на сто от развиващите туристическа дейност на територията на страната или на общината.

Сподели:

Още новини от деня