БЦП МСП - Русе прави промоция за 20 дестинации с цел развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

БЦП МСП – Русе прави промоция за 20 дестинации с цел развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе изготвя туристически пътеводител, фотоалбум и кратки промоционални клипове за села от областите Русе и Гюргево, създадени съвместено с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния.

Пътеводителят предоставя полезна информация, представяйки 20-те дестинации, избрани във връзка с потенциален интерес за посещение, тематични туристически пътеки, описание на традиционните продукти, които могат да се срещнат само в съответния регион, и по-практически насоки, като места за настаняване и възможности за хранене.

Фотоалбумът съдържа 100 снимки от 20-те промотирани села, представени в уникален формат: като отделни пощенски картички, които могат да бъдат откъснати от албума и да се използват като такива.

Двата промоционални продукта ще послужат като инструменти за популяризиране на богатото природно и културно разнообразие на района Русе – Гюргево чрез преживявания и услуги, налични в селските общности от областта.

Двадесетте български и румънски села вече се популяризират и чрез заснетите кратки видеоклипове, както и статии в медиите, които представят културното и природното богатство, специфично за всяко село и които правят съответното село дестинация за практикуване на селски туризъм. Форматът на отделните видеа включва след представянето на всяко румънско село, предложение за пътека, която да го свърже с едно от българските села, промотирани по проекта. Съответно всяко видео, което представя българско село, включва и предложение за пътека, която води към едно от румънските села, промотирани по проекта.

Видеоклиповете и статиите за българските села са публикувани онлайн на www.thesite.bg и https://bsc.smebg.net/tourism/, като предстои да бъдат качени и на разработващия се уебсайт на проект RTD Giurgiu-Ruse.

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе реализира представените промоционални материали в рамките на проект „RTD Giurgiu-Ruse – Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”. Проектът се изпълнява по програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния, които са водещ партньор по проекта. Проектът е на обща стойност 306 237.24 евро и се изпълнява за срок от 14 месеца.

Основната цел на проект RTD Giurgiu-Ruse е разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от областите Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм.

Дейностите по проекта включват още разработване на стратегия за валоризация за всички селски общности и организиране на серия от кръгли маси на тема устойчиво туристическо развитие във всяка една от избраните селски общности. Проектът приключва с организирането на голяма фотоизложба и финална конференция в гр. Гюргево.

Сподели: