БЦП МСП - Русе ще изготви 20 филма, фотоалбум и туристическо ръководство за развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

БЦП МСП – Русе ще изготви 20 филма, фотоалбум и туристическо ръководство за развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе започна работа по проект „RTD Giurgiu-Ruse – Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”. Проектът се изпълнява по програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния, които са водещ партньор по проекта.

Основната цел на RTD Giurgiu-Ruse е разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от областите Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм. За тази цел проектът предвижда да се разработи подробно съвместно проучване, което да идентифицира 20-те селата от окръг Гюргево и област Русе с най-голям туристически потенциал (автентичност в селските райони, запазена чрез традиции и обичаи, практики, местна архитектура, продукти, обществени събития и др.).

Основните дейности по проекта включват още разработване на стратегия за валоризация за всички селски общности; разработване и издаване на общ туристически пътеводител и фотоалбум, които ще бъдат свободно разпространявани в туристическите информационни центрове в региона; изготвяне на 20 промоционални филмчета и статии за всяко от избраните села в България и Румъния; и организиране на серия от кръгли маси на тема устойчиво туристическо развитие във всяка една от избраните селски общности. Проектът ще приключи с организирането на голяма фотоизложба и финална конференция в Гюргево.

Проектът е на обща стойност 306 237.24 евро и се изпълнява за срок от 14 месеца.

Сподели: