БЧК - Русе започна обучението на шестокласиците от ученическите екипи по първа помощ

БЧК – Русе започна обучението на шестокласиците от ученическите екипи по първа помощ

От настоящия уикенд започна обучението на шестокласиците от ученическите екипи по първа помощ /УЕПП/. Целта на провежданите мероприятия е ограмотяване на младежите за адекватни поведение при инцидент, съчетани с реакция при бедствени ситуации, познания за психологична помощ, същевременно запознаване с връстници и изграждане на лидерски умения и навици за доброволчеството.

Обученията продължават до месец април, когато ще бъде областния преглед на УЕПП, а победителите ще участват в националното състезание на УЕПП в националната база на БЧК.

Сесиите се водят от квалифицирани презентатори и обучители по долекарска и психологична помощ, доброволци на русенската младежка червенокръстка структура.

Сподели:

Още новини от деня