БЧК - Русе направи атрактивна демонстрация на долекарска помощ на площада

БЧК-Русе организира дистанционен курс по първа помощ за кандидат-шофьори

БЧК-Русе организира дистанционен курс по първа помощ за кандидат-шофьори.

Датите за провеждане са на 19 и 26 февруари от 8 до 11 часа – 2 курса. 

Настоящият дистанционен теоретичен курс обхваща най-важните познания за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП. За получаване на удостоверение за издаване на шофьорска книжка е необходимо да се премине и практическо обучение за 3 учебни часа в кабинет на БЧК, преди което трябва да се положи входящ теоретичен тест на хартия. 

Необходимо е дистанционният курс да бъде успешно преминат заедно с тестовете на всеки модул, както и финалният тест до 24 часа преди избраната дата за практическо обучение. 

При записване на дата в системата, следва да се има предвид, че това е датата за явяването в кабинет на БЧК за практически упражнения. Теоретичната подготовка, заедно с всички тестове трябва да бъде премината до 24ч. преди датата на явяване на практическа подготовка. В противен случай записване ще бъде невалидно и се налага да се избере нова дата за явяване на теоретична подготовка.

Записването се случва след регистриране с лични данни. Избира се от менюто “Курсове по Първа помощ” и “Дистанционен курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия”. След това се избира желаната локация и кабинет. Първоначално курсовете са достъпни само в областите Русе, София град, Стара Загора и Кюстендил.

Цената на курсовете е идентична с тази на присъствената форма на обучение. Начините за заплащане са също 3 – през виртуален POS терминал, на място преди практическото упражнение или по банков път, като се донесе разпечатка или копие от платежно нареждане.

Обучението е разделено в 4 модула, като всеки модул се отключва като се мине през предходния и се положи малък тест. 24 часа преди явяването за практическо обучение трябва да се положи и финалният тест. 

Спазването на противоепидемичните мерки по време на практическата част от курса е задължително. Всеки участник в курса трябва да бъде снабден с по 2 броя еднократни маски или само една за многократна употреба.

Сподели: