С дарение от РТИК бе обновен централния вход на Регионална библиотека

Бъдещето на туризма и новите дигитални реалности обсъди онлайн дискусия, организирана от РТИК

Над 30 участници от различни сфери на бизнеса и обществения живот се включиха в онлайн дискусията на тема „Дигиталните умения в туризма – бъдеще или необходимост“, организирана от Русенска търговско-индустриална камара.

Наши събеседници бяха Даниела Йорданова – преподавател в Русенски университет, Йордан Адолфов – преподавател в Професионалната гимназия по туризъм в Русе, и Милен Герасимов – управител на туристическа агенция „МГ Травел“. С тях бяха обсъдени различните предизвикателства и перспективи пред туризма не само в Русенски регион, но и на национално ниво, в контекста на новите технологии, глобалната пандемия и новите бизнес модели.

В дискусията имаха възможност да се включат и присъстващите на събитието, които проявиха интерес към навлизането на новите мобилни технологии в сферата на туризма, как бизнесът може да се включи в тяхното развиване, ролята на местните традиции и обичаи при промотирането на туристически дестинации, и как чрез тях могат да се таргетират специфични групи туристи.

Събитието се организира във връзка с приключването на проект Your Local Guide, по който Русенска търговско-индустриална камара е партньор. В рамките на проекта бяха разработени обучителни материали, чрез които да се подпомогнат дигиталните умения на хора, заети в туризма, както и на начинаещи или бъдещи предприемачи в този сектор. Всички те са достъпни на адрес http://www.yourlocalguide.org/.

Сподели: