Бъдещи предприемачи от АЕГ - Русе се срещнаха с Дара Цветанова

Бъдещи предприемачи от АЕГ – Русе се срещнаха с Дара Цветанова

По два учебни часа с напълно практическа насоченост бяха проведени през юни с двете групи единадесетокласници от АЕГ „Гео Милев“ – Русе, които изучават предприемачество. Дара Цветанова – специалист подбор на персонала в голяма софтуерна компания и автор на подкаст „Кариерен ум“, разговаря с учениците на теми, свързани с кандидатстването за работа, предизвикателствата при провеждане на интервю, ролята на неформалното образование и силата на социалните мрежи в процесите на търсене на работа и подбора на кадри. Тя направи анализ на кариерните цели и предпочитания на младежите, които многократно през тази учебна година в рамките на Модул „Предприемачество и кариерно развитие“ бяха работили по задания, насочени към идентифициране на кариерни възможности, анализ на силните страни и наличните ресурси, целеполагане и кариерно планиране и др.

Сподели: