Бъдещи юристи от РУ "А. Кънчев" бяха запознати с практическата дейност на полицейските служители по разследване на престъпления

Бъдещи юристи от РУ „А. Кънчев“ бяха запознати с практическата дейност на полицейските служители по разследване на престъпления

Вчера, 15.05.2024 г., като етап от обучението по криминалистика на студентите от специалност „Право“, 4-ти курс в Юридически факултет при Русенския университет „Ангел Кънчев“, обучаемите, заедно с преподавателите по дисциплината – доц. д-р Невена Русева и ас. Йонка Милкова, посетиха Областната дирекция на МВР – гр. Русе, където бяха запознати с практическата дейност на полицейските служители, свързана с разследване на престъпления.

Студентите бяха приети от директора на ОДМВР- Русе старши комисар Пламен Първанов, който подчерта значението и особената роля, която заемат правоохранителните органи в работата, свързана със събиране и изследване на следи и веществени доказателства, и необходимостта от познаване на криминалистическите правила и подходи за законосъобразно провеждане на наказателното производство.

Студентите посетиха и криминалистичната лаборатория на ОДМВР – Русе, където експерти от различни области ги запознаха с работата си и представиха част от криминалистическата техника и оборудване.

Сподели: