България ще е една от първите в Европа, ако приеме изготвената стратегия за недискриминация на пазара на труда

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) изпълни проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Общите цели на проекта бяха систематизирането на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място.

Сред дейностите по проекта бе разработване на стратегия за недискриминация на пазара на труда.

Чуйте доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, която днес гостува в Русе заедно с целия екип на КЗД. Те участват в изпълнението на нов проект с европейско финансиране:


Сподели: