Българо - македонско благотворително дружество в Русе

Българо – македонско благотворително дружество в Русе

Българо - македонско благотворително дружество в Русе

Българо-македонското благотворително дружество е българска организация, основана в Русе на 26 декември 1884 г. Целта ѝ е била подпомагане на българското население в Македония. Пръв председател на организацията е Христо Иванов. В началото на февруари 1885 г. революционното течение в дружеството около Никола Живков, Драган Стоянов и Коста Паница довежда до отмяна на някои членове на устава. Дружеството подпомага и издаването на вестник „Македонец“ – първият български вестник, занимаващ се специално с Македонския въпрос. Самото дружество се задължава да поддържа „таен комитет“, който да работи за въстание в Македония. На 16 март 1885 г. умерените дейци на дружеството отново надделяват и от него са изключени Никола Живков, Драган Стоянов, Коста Паница, подпредседателят Михаил Палашев и секретарят Коста Шавкулов. Уставът е отново променен и дружеството си поставя за задача да помага на бедни, болни и изпаднали македонци. След Съединението дружеството заедно с опълченското дружество в града започва активно да събира помощи и да организира създаването на опълченски чети за защита на отечеството. На 14 септември 1886 година дружеството престава да съществува.

Снимката е на Христо Иванов от фонодовете на ДА-Русе

Сподели: