Българо - румънската земеделска група заседава в Бръшлен

Българо – румънската земеделска група заседава в Бръшлен

Днес се проведе поредното за годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група под председателството на г-н Лучиан Корозел – заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево. Домакин на срещата беше Димчо Петров – кмет на с. Бръшлен, община Сливо поле, а мястото – Туристическия информационен център в Бръшлен.

Срещата откри г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на област Русе и председател на ротационен принцип на Работната група. „Горд съм, че набелязаните в началото на годината цели на Работната група се изпълняват в предвидените срокове и чрез поставяните от членовете въпроси по време на нашите срещи, разрешаваме навременно проблеми, а така също развиваме връзката между нашия общ, ценен и благодатен трансграничен регион“, обобщи Иванов.

Думата за приветстване на гостите за добре дошли на територията на Община Сливо поле имаше г-н Михаил Чиликов – заместник кмет.

Заседанието продължи с представяне на темата за приложението на биологичната растителна защита върху овощни култури. Д-р Татяна Трифонова – агроном към Съюза на Дунавските овощари, обърна внимание върху численото превъзходство на предимства пред недостатъците от провеждането на биологичен контрол. Акцент в презентацията й беше поставен върху провежданата от Съюза на Дунавските овощари сезонна колонизация на биоагенти, посредством която технология се поддържат естествена висока плододавност и качество на продукта. Чрез сравнителен анализ на разходите, влагани при използвания от Съюза на Дунавските овощари технологичен метод за третиране на крушови градини в региона, стана ясно, че биопроизводство на овощни култури е по-рентабилно на едногодишна база в сравнение с конвенционалното производство. Предстои тестване за по-продължителен период от време на прилагания метод с оглед доказване ползите и популяризиране на подхода сред други потенциално заинтересовани стопани.

Отбелязана беше и готовността на побратимите общини от двете страни на р. Дунав с богато проектно портфолио и тяхната надежда то да бъде реализирано в рамките на следващия програмен период на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Срещата продължи с практическо посещение на кайсиевата градина на Ивайло Василева. Участниците имаха възможност да наблюдават машинно подрязване на част от дръвчетата. Форумът даде гласност на някои проблеми в бранша, в т.ч. необходимостта от набиране на кадри.

Не беше пропуснат коментара от румънска и българска страна по отношение на моментната ситуация в борбата с болестта Африканска чума по свинете.

От румънска страна отчетоха, че в окръг Гюргево са афектирани 5 свинеферми, в които са умъртвени близо 5000 свине. По отношение на частните стопанства в 61 населени места са регистрирани 211 огнища. На национално равнище, расте броя на афектираните окръзи. Както в България, така и в Румъния пик на заболеваемостта се регистрира през месеците юли и август.

В този дух, Свилен Иванов изрази увереност, че положените усилията на Съвместната земеделска работна група в посока недопускане болестта да навлезе в трансграничен регион Русе-Гюргево през ГКПП Дунав мост са били резултатни, отклонявайки пътя на болестта. Въпреки това, област Русе търпи сериозен удар, като за отрицателно време нанася тежки поражения върху големи индустриални ферми. Равносметката към настоящия момент показва, че евтаназираните животни в областта са над 80 000, а свинете в стопанства от тип „заден двор“ са умъртвени. Санитарен коридор за работа има свинекомплексът в Юделник и две по-малки ферми в селата Писанец и Щръклево. Свилен Иванов посочи, че в България от 1934 година такъв брой живи животни не са избивани. За пореден път застана зад думите си, че основният и най-труден проблем за преодоляване остава борбата с дивите свине, които са най-бързият разпространител на болестта. В заключение, той изрази оптимистични надежди, че ситуацията би могла да бъде овладяна в по-краткосрочно бъдеще, но изисква стриктното приложение на минималните стандарти за биологична сигурност и дезинфекция.

Заседанието се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Община Сливо поле, Асоциация „Еврорегион Данубиус“ с изпълнителен директор Лили Ганчева, както и Туристически информационен център в с. Бръшлен.

В делегацията от българска страна присъстваха ръководните лица на ОД „Земеделие“, ДФ „Земеделие“, Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе и Областна дирекция за безопасност на храните Русе.

По традиция имаше широко представителство на институции в сектора на земеделието от русенския и гюргевския регион.

Сподели: