Българо – румънската работна земеделска група проведе поредното си заседание в Гюргево

На 7 ноември в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево се проведе поредното заседание на Съвместната българо-румънска работна земеделска група, организирано от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе, Трансграничен Бизнес център „Данубиус“ и Асоциация Еврорегион „Данубиус“.Българската делегация беше водена от г-жа Айлян Карамехмедова – Заместник областен управител на област Русе. В групите от българска и румънска страна присъстваха представители на се…

Код на новината : *120003.html

    

Сподели: