Община Русе приветства завръщането на круизния туризъм със специална картичка

Българо-румънска търговско-промишлена палата ще бъде домакин на третия дискусионен форум: „Речната круизна индустрия в Дунавския регион – минало, настояще и бъдеще“

Българо-румънска търговско-промишлена палата ще бъде домакин на третия дискусионен форум: „Речната круизна индустрия в Дунавския регион – минало, настояще и бъдеще“, който ще се проведе на 17 ноември. Събитието има за цел да осигури структуриран диалог с заинтересовани страни от региона на Долен Дунав.

На него ще бъдат представени примери за добри практики от европейски региони със силно развита речна круизна дейност и така ще се насърчи междурегионалният обмен на опит.

Събитието е планирано да се организира физически, като събере на едно място представители на заинтересованите страни, местни власти, институции, свързани с IWT и партньори, участващи в проекта DIONYSUS от България, Румъния, Молдова и Украйна.

Проектът на дневен ред и регистрационният формуляр ще бъдат достъпни скоро.

Сподели: