Евромозайка „10 години в звездния кръг на Европа“ украси днес Паметника на Свободата

Българо-румънски трансграничен форум „10 години членство в ЕС: бъдещи перспективи“ ще се състои в Русе

На 20 октомври в Русе дискусионен форум ще направи равносметка на членството на България и Румъния в Европейския съюз, ще съпостави техните постижения и ще очертае пътя напред. Организатори са Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния, а събитието ще бъде излъчвано на живо. Надсловът на събитието е „10 години членство в ЕС: бъдещи перспективи“.

Участници в трансграничния форум ще бъдат евродепутатите Андрей Новаков (ЕНП, България), Георги Пирински (С&Д, България), Мария Грапини (С&Д, Румъния) и Виктор Бощинару (С&Д, Румъния). Експертите, които ще вземат участие в дискусионните панели, са Мими Корнажева, директор на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Смилена Костова, съветник в политическия кабинет на Министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Модератор ще бъде Мартина Ганчева, журналист.

Дискусията ще се проведе в два панела:

„10 години членство на България и Румъния в Европейския съюз – ползи, уроци и перспективи за бъдещето“. Основните теми, които ще бъдат засегнати са:

– въздействието от членството в ЕС върху България и Румъния: ползи и проблеми;

– промяната на обществените настроения;

– ролята на медиите при оформяне на общественото мнение.

Вторият дискусионен панел ще се фокусира върху подготовката за председателството на Съвета. Основните теми, които ще бъдат засегнати са:

– предизвикателствата, пред които ще бъде изправен ЕС;

– председателството и влиянието му върху събития;

– подготовката на държавната администрация;

– политическите приоритети.

Допълнителна информация

Форумът ще се проведе в „Канев Център“ в Русе (Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. „Студентска“ № 8) от 11.00 до 13.45 на 20 октомври 2017 г., петък. По време на събитието ще бъде осигурен превод на български и румънски език. Регистрацията за участие се извършва до 12.00 часа на 17 октомври с попълването на онлайн формуляр на адрес: http://bit.ly/EuroParlRuseForum.

Сподели: