Българо - румънски център за обучение и зелени компетенции ще бъде изграден в Червен

Българо – румънски център за обучение и зелени компетенции ще бъде изграден в Червен

Българо – румънски център за обучение и зелени компетенции ще бъде изграден в село Червен от сдружение „Агенция за развитие на човешките ресурси“ с управител Калин Минев. Той ще бъде с местоположение поземлен имот с идентификатор 80443.74.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри. Изготвеният технически инвестиционен проект е съгласуван с главния архитект на Община Иваново. Имотът в местността „Селище“ е с площ 1 628 м2. Сградата е проектирана като комбинирана административно – обслужваща с възможност за автономно приготвяне и сервиране на храна и нощуване. Основната сграда ще бъде корпус на 2 етажа със сутерен със застроена площ до 823 м2 с обширна тераса над изнесения напред заради денивелацията сутерен и с използваемо подпокривно пространство, оборудвана с входна рампа и съоръжена с асансьор с цел достъпност на сградата за хора с увреждания. Пространствено – архитектурното решение на сградата предвижда същата да включва три сутерена, два етажа и подпокривно пространство. В сутерен 3 ще има модулно пречиствателно съоръжение за пречистване на битово – фекалните отпадни води, формирани от жизнената дейност на обслужващия персонал и гости. В сутерен 2 ще се разположи технологичното оборудване, захранващото ел. табло, помпи, вентилационно и ВиК – оборудване. В сутерен 1 ще има възстановителен и детски център. Топлата кухня там ще бъде оборудвана с нужните съоръжения и захранваща столова и ресторант с около 50 седящи места, котелно помещение, оборудвано с 2 котела на пелети, складово помещение за пелети. На първия етаж ще има фоайе и рецепция, лоби бар, 2 многофункционални зали съответно с 50 и 20 седящи места, столова за хранене с 50 седящи места, санитарни възли. На втория етаж ще има 10 двойни стаи и 1 апартамент. Подпокривното пространство ще приюти хостел с 5 общи спални с 3 легла, 2 стаи със седем легла, 3 стаи с 6 легла. Общият брой на гостите, които могат да се посрещнат с пренощуване, е 64.

Българо - румънски център за обучение и зелени компетенции ще бъде изграден в Червен
Сподели: