Българската служба за акредитация се представя в Русе на 23 юли

Българската служба за акредитация има удоволствието да покани всички заинтересовани на специализирано информационно събитие на 23 юли от 10:00 часа в хотел „Дунав плаза“ в град Русе.

В събитието ще участва експерти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“. Основни акценти в програмата са:

  • Европейската инфраструктура за акредитация;
  • Глобалната система за акредитация – Международен акредитационен форум и Международната организация за акредитация на лаборатории;

Ще бъде проведена и специализирана дискусия за политиките за преход към новите изисквания за акредитация.

Събитието се организирана по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

За повече информация за дейността на ИА БСА: www.nab-bas.bg

Сподели:

Още новини от деня