ПГСС "Ангел Кънчев" абитуриенти

Бюджетът на ПГСС – Русе с 33 хил. лева в плюс заради по – високи изкупни цени на селскостопанската продукция

Във връзка с увеличените изкупни цени на селскостопанската продукция и доклад от Директора на ПГСС „Ангел Кънчев”, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага корекция по §2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” с 33 000лв. и в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с 23 800лв., §0205 „Изплатени суми за СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” с 2 200лв. и § 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с 7 000лв.

Сподели: