Бюджет 2021 на Община Русе е съществено увеличен

Бюджет 2021 на Община Русе е съществено увеличен

Днес от 17:30 се състоя общественото обсъждане на Бюджет 2021 на Община Русе. Събитието протече онлайн, а своите въпроси, предложения и становища по него представиха граждани и част от общинските съветници на Русе.

Проектът за Бюджет 2021 показва, че за настоящата година той е съществено увеличен, както следва:

  • от 135 на 160 млн. нараства рамката на проекта 2020/2021;
  • от 78 на 94 млн. се увеличават средствата от държавата за делегирани от  нея дейности;
  • от 45,5 на 50,8 млн. нарастват средствата от местни приходи за местни дейности;
  • от 11,8 на 15,5 млн. нараства капиталовият бюджет.

„Не малко е направено преди да поема отговорността за Русе, но виждаме, че за съжаление промените в материалната среда не са намерили отражение у хората“, сподели кметът Пенчо Милков пред общинските съветниците и гражданите, присъстващи на събитието.

Като основни приоритети за 2021 година градоначалникът отличи:

– повишаването на способностите на общинските предприятия чрез осигуряване на нова техника и служители;

– подобряване сигурността на гражданите чрез осигуряване на технически средства и персонален състав;

–  подкрепа на русенската култура по отдавна забравен от творците начин – материално и с признание;

– разширяване на социалната дейност и подкрепа на хора в затруднено положение;

–  координирани усилия за справяне с пандемията COVID-19;

– инфраструктура – успешно завършване на важни проекти, ремонт на общински пътища и улици, ремонт на околоблокови пространства;

– енергийна ефективност на сгради и улично осветление.

Сподели: