Бюро за защита на животните ще заработи в края на месеца в гюргевската полиция

Бюро за защита на животните ще заработи в края на месеца в гюргевската полиция

Бюро за защита на животните ще заработи в края на месеца в Окръжен инспекторат на полицията – Гюргево. На 23 януари ще бъде изпитът на ветеринарните лекари, които ще се включат в структурата. В нея ще са заети и обикновени полицаи. Ръководителят на бюрото Гелу Чокърлан сподели, че ще прилага закон № 205 за защита на животните. Самото бюро се създава в съответствие с решение на Министерски съвет на Румъния 175/2020.

В началото служителите ще имат за задача да разясняват на жителите техните права и задължения по опазване живота и здравето на животните. Служителите ще трябва да реагират на сигнали за малтретиране на животни или умишлено умъртвяване, особено по отношение на безстопанствените.

Сподели: