Б – Контакт ООД

Б – Контакт ООД гр. Бяла

Б – Контакт ООД е специализирана в производство и търговия с хлор-съдържащи продукти-дезинфектанти – Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит /Хлорна вар/, както и с други химически стоки в това число: Хидратна вар, Солна киселина, Железен трихлорит и други.

Фирмата е регистрирана в началото на 2000 г. като предприятие с нисък рисков потенциал. Има издадено Комплексно разрешително от ИАОС.

В дейността си фирмата спазва всички законови изисквания, като разполага с всички необходими разрешителни за разпространение на биоциди Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит (Хлорна вар). Сертифицирана е по ISO 9001, 14001, 45001. Продажбата на продуктите се съпровожда с издавене на сертификат и анализно свидетелство. Всички наши продукти >>

Б – Контакт ООД разполага със собствен транспорт.

Усилията на ръководството и всички служители са насочени към удовлетворяване на изискванията на клиентите. Фирмата поддържа високо качество на продукцията Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит (Хлорна вар) и конкурентни цени.

Б – Контакт ООД има отлични позиции на пазара в България, а също в чужбина – Украйна, Русия, Молдова, Македония, Албания и Румъния.

Адрес

гр. Бяла, област Русе
ул. Никола Петков 23
[email protected]

Телефони

0885 91 76 33 (Управител)
0885 91 76 30
0885 91 76 43

Сподели: