Вазовци поднесоха цветя пред паметната плоча на патрона си

Вазовци поднесоха цветя пред паметната плоча на патрона си

Днес, 26.02.2020 г., учениците от 7В клас на ОУ „Иван Вазов“ – Русе с класен ръководител г-жа Лъвчиева поднесоха цветя на плочата на Иван Вазов.

В чест на патронния празник между отбори от шестте класове се проведе състезание „Влез в отбора на знаещите“. Учениците отговаряха на въпроси от областта на природните науки. За публиката бяха подготвени въпроси от периода на българското възраждане и национално – освободителното движение.

Във връзка с Патронния ни празник учениците от lA, IБ и IВ класове с преподаватели г-жа Енчева, г-жа Якуб, г-жа Томова рецитираха групово стихотворението „Училище“ от Иван Вазов. След направеното състезание по краснопис бяха излъчени победители, чиито работни листи бяха закачени на таблата на първия етаж.

На 26.02.2020г. се проведе викторина на открито „Символи и ритуали на ОУ „Иван Вазов“ с ученици от петите класове и техните класни ръководители г-жа Иванова, г-н Георгиев, г-жа Колева, посветена на патрона. Те показаха,че уважават училищните символи и ритуали, които показват тяхната принадлежност към училищната общност.

Сподели:

Още новини от деня