Валентин Панайотов - 2015-2019 - мандат на видими резултати за Община Борово

Валентин Панайотов – 2015-2019 – мандат на видими резултати за Община Борово

Валентин Панайотов - 2015-2019 - мандат на видими резултати за Община Борово

Валентин Панайотов – 2015-2019 – мандат на видими резултати за Община Борово!

Представям Ви накратко обобщени фактите. Факти – плод на свършената работа за четири години. Работа като ръководител, начело на управленски екип, лидер на партия и човек, отзоваващ се на нуждите на всеки.

Какво е свършил неговият екип:

• Стабилизиран балансиран бюджет с достатъчен резерв; реални приходи и преценка на риска;
• Спешни неотложни ремонти по общински сгради:
-основен ремонт на покрив на НЧ “Хр.Ботев“ с. Обретеник;
– основен ремонт на покрив на НЧ “Самообразование“ с. Екзарх Йосиф;
-основен ремонт на покрив на кметство с. Брестовица;
-частични вътрешни ремонти на кметствата в с.Батин и с.Горно Абланово;
– обновени централни и паркови пространства в гр. Борово, с. Батин, с. Обретеник и с. Горно Абланово;
-обновяване на централната част на града, изграждане на подпорна стена и парково оформление;
-създадени два битови къта за отдих в гр. Борово и с. Екзарх Йосиф;

• Оптимизация на общинските предприятия за обществени услуги и подобрено качество на услугите сметосъбиране, поддръжка на обществени паркове и пространства и домашен социален патронаж. Модернизация на кухненското оборудване и основни ремонти в кухните в гр. Борово, с. Екзарх Йосиф и с. Горно Абланово. Обновяване на транспортните и техническите средства за услуги в двете предприятия;
• Справедливо управление на социалните услуги и постигане на финансова стабилност в тях. Генериране на преходен остатък и инвестиране в подобряване на качеството на услугите за потребителите за хиляди левове – модернизиране на отоплителните инсталации, нови рехабилитационни уреди, фитнес за хора с увреждания, закупуване на специализирани автомобили за хората с увреждания, автомобил за работа с деца и родители чрез мобилните услуги на център за обществена подкрепа и т.н.;
• Запазване и надграждане на образованието в общината, подобряване условията в училищата, подпомагане учениците в културно-спортните мероприятия, безплатен обяд и осигурена база за практика на прогимназиалните класове; дофинансиране на издръжката на училищата в малките населени места – с. Горно Абланово и с. Обретеник; дофинансиране на филиалите на детската градина и подпомагане на дейностите за най-малките;
• Участие и успешно реализирани четири проекта в сферата на социалните дейности и образованието в общината-„Независим живот“; „Интегриран подход за предприемачество и транснационално сътрудничетво“; Социално предприятие „БОР“ и „Заедно за Борово“ за над един милион лева;

• Подобряване на условията за спорт и отдих за деца и младежи.
-изградени детски площадки в центъра на с. Батин, с. Обретеник, в двора на детска градина Борово и парк юг – Борово. Спортни площадки за ученици в ОУ “Св.Климент Охридски“ гр. Борово и ОУ“П.Р.Славейков“ с. Обретеник; организиране на турнири и спортни занимания в Център за младежки дейности и спорт –Борово.
• Рехабилитация на транспортната инфраструктура поетапно в цялата община:
-ремонт на улици в гр. Борово – Даскал Й.Костов и Д.Косев;
-ул. “Плиска“, „Преслав“ и „Трети март“ в с.Обретеник;
-текущ ремонт на улици в с. Брестовица, Волово, Горно Абланово и с. Батин;
• Получени евросредства за инфраструктурни проекти, по заявления за подпомагане от 2016 година :
-Реконструкция и рехабилитация на общински път Обретеник – Горно Абланово – Екзарх Йосиф;
-Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово;
-Реконструкция на водопровод по централната улица на с. Обретеник;

• Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ през 2019 година и предстоящи:
-Рехабилитация на улици в гр. Борово и с. Обретеник – ул.“Любен Каравелов“, ул.“Мильо Радев“,“ Колю Денев“, „Йорданка Николова“ и „Цар Борис ІІІ“;
-Рехабилитация на още пет улици в гр. Борово – „Горна Манастирица“; „Първи май“; „Ал. Стамболийски“, „Шести септември“ и „Горазд“;
• Успяхме да сбъднем една дългогодишна мечта на боровчани – обновяване на НЧ “Искра-1898“ в гр. Борово;
• Обновени условия на труд в администрацията, кабинети и мебели;

И не на последно място: подпомагане финансово и технически футболните клубове в общината, пенсионерските клубове и други дружества и дружинки; поддържане в добро състояние гробищните паркове и паметниците на загиналите от войната в общината.

Това са голяма част от фактите, зад които стоят неуморна управленска работа, адекватни решения от компетентни служители, екип и администрация. Съчетание на дългосрочни цели, отговорност и дисциплина. Ангажираност към нуждите на гражданите.

Вярваме, че здравомислещи хора ще оценят, че сме се доказали и ще ни припознаят по делата.

Не се впечатляваме от измислени противни неистини и съчинени лъжи за изминалия мандат, защото фактите сами говорят за нас и нашата работа.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели:

Още новини от деня