съдебна палата русе

Васил Господинов е назначен за младши прокурор в Районна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, назначи кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури, по обявения конкурс с решение на Колегията по протокол №3/30.01.2019 г., успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

Считано от 01.07.2020 г., на длъжност „младши прокурор“ e назначен Васил Петров Господинов в Районна прокуратура – Русе.

Сподели: