Вдигнаха драстично цените на храната за потребителите на социални услуги, в детските градини и училищата на Община Борово

Считано от 01.11.2021 година във връзка със завишените цени на основни продукти и консумативи като електрическа енергия горива и хранителни продукти се изменят лимитите на социалните услуги, както следва:

            1. Услугата „приготвяне и доставяне на храна“ е увеличена от 8,50 лв. (осем лева и петдесет стотинки) на 10.50 (десет лева и петдесет стотинки) за потребителите на социалните услуги в следните институции: Защитено жилище „Бъдеще“-град Борово, Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост „Свети Мина“-село Брестовица, Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост „Света Екатерина“-село Брестовица и Дневния център за възрастни хора с увреждания „Свети Иван Рилски“-село Брестовица;

            2. услугата „приготвяне и доставяне на храна“ за детските градини на територията на Община Борово да бъде увеличена от 4.50 лв. (четири лева и петдесет стотинки) на 6.00 лв. (шест лева и нула стотинки);

            3. услугата „приготвяне и доставяне на храна“ за училищата на територията на Община Борово да бъде увеличена от 3,80 лв. (три лева и осемдесет стотинки) на 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки), като купоните за храна на учениците да се увеличат от 0,80 лв. (осемдесет стотинки) на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки).

Решението бе взето от общинските съветници в Борово и бе връчено на вр.и.д. директор на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ за сведение и изпълнение.

Сподели: