прасе месокомбинат

Вдигнаха ограниченията за отглеждане на свине в домашни стопанства в Окръг Гюргево

Ветеринарните власти премахнаха ограниченията за отглеждане на свине в домашни стопанства, валидни досега за 30 населени честа от Окръг Гюргево. През миналата година те бяха попадаха в санитарната зона за ограничаване разпространението на болестта „Африканска чума“ по свинете. През отминалите няколко месеца там не са констатирани нови случаи на заболели животни и взетите проби за изследвания са дали отрицателни резултати за наличието на вируса. Това са селата:

Stoenești, Ianculești, Mirău, Gostinari, Mironești, Crucea de Piatră, Uzunu, Stejaru, Singureni, Crânguri, Hulubești, Cămineasca, Bila, Schitu, Vlașin, Petru Rareș, Valea Bujorului, Herăști, Hotarele, Valea Dragului, Isvoarele, Teiușu, Zboiu, Prundu, Pietrele, Brăniștari, Călugăreni, Comana, Budeni и Mihai Bravu.

В други 10 населени места се запазва ограничението до получаване на резултатите от кръвните проби. Това са селата: Colibași, Vlad Țepeș, Grădiștea, Falaștoaca, Câmpurelu, Vărăști, Dobreni, Adunații Copăceni, Varlaam, Mogoșești.

Остават ограниченията за „огнищата“, от които започна разпространението на болестта в окръга.

Санитарно – ветеринарната дирекция в Гюргево, която отговаря и за сигурността на храните обяви, че се забранява свободното пускане на домашни свине в зоните за лов, за да се избегне контакт с диви животни и по – точно глигани. Забранено е провеждането на пазари за животни в засегнатите от болестта зони. Превозът на живи животни на територията на окръга продължава да се извършва при строг контрол от дирекцията. T

Сподели: