Веднага след началото на годината отвориха кабинетите на специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Веднага след началото на годината отвориха кабинетите на специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”. Естествено, целта си остава една и съща – предоставяне на безплатни интегрирани услуги за подкрепа на цялостното развитие на децата. Приемът става по предварителни графици, които се изработват от специалистите. Те включват и записване по телефона при обаждане от родителите. Спазват се всички противоепидемични мерки, които са задължителни за работа в закрити помещения – дезинфекция, маски, проветряване и други. Индивидуалните консултации са съобразени със семейните, образователните и емоционалните проблеми, открити във всеки отделен случай. В Детската градина „Светилник” – квартал „Чародейка”, педиатърът доктор Боряна Тодорова и медицинската сестра Юла Великова очакват най-малките пациенти и техните родители още в първия кабинет на сградата. Психологът Айтен Мустафова продължава работата си, като включва и нови деца към графика си. В много от случаите тя уведомява родителите за резултатите от работата с техните деца. По предварителни графици вече в кабинетите си приемат деца и специалния педагог Диана Петрова и социалния педагог Пламена Габровска. В кабинетите специалистите използват различни видове игри и занимания, за да компенсират дефицитите на внимание, затруднения в адаптацията и като цяло децата, които имат нужда от някакъв вид подкрепа. Преди това родителите трябва да подадат необходимите заявления, за да бъдат включени децата им в проекта.

Сподели: