Велислава Великова е носител на Академичната награда за 2023 г. на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Велислава Великова е носител на Академичната награда за 2023 г. на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Велислава Великова е носител на Академичната награда за 2023 г. на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Велислава е завършила в рамките на учебната 2022/2023 г. специалност „Археология“, ОКС „бакалавър“, със семестриален успех отличен 6,00 и успех от защита на дипломна работа – отличен 6,00. Академичната награда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се присъжда на Велислава Великова и въз основа на отличен успех от следването и дипломирането, както и въз основа на представените публикации в научни издания, множество научни изяви, активно участие в академичния живот на факултета, многобройни теренни проучвания като стажант в екипите, както и в национални и международни проекти.

Велислава Великова е доброволец, помощник и приятел на Русенския музей. С нас е от времето, когато все още беше ученичка. През последните няколко години като студент по археология, тя е и активен участник в теренните проучвания на Кале Широково, които музеят осъществява.

Сподели: