Велко Иванов е новият общински съветник в ОбС - Две могили

Велко Иванов се отказа да бъде общински съветник в Две могили, Маргарита Маринова заема неговото място

Постъпило е заявление с вх. №156/07.02.2024г по входящия регистър на ОИК – Две могили подписано от Велко Иванов Иванов. В заявлението се твърди, че г-н Иванов не желае да бъде конституиран за общински съветник от листата на политическа партия Съюз на демократичните сили, поради лични причини и служебни ангажименти. ОИК Две могили констатира, че с решение № 121-МИ/26.01.2024 комисията е обявила за избран за общински съветник в Община Две могили Велко Иванов Иванов, издигнат от листата на политическа партия Съюз на демократичните сили, като същия не е положил клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и пълномощията му не са възникнали. Поради това и на основание чл. 458, ал. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия – Две могили следва да обяви за избран за общински съветник следващия по ред кандидат в листата на политическа партия Съюз на демократичните сили.

Общинската избирателна комисия – Две могили обяви за избрана за общински съветник Маргарита  Драганова Маринова, която бе под № 7 от листата на политическа партия Съюз на демократичните сили в списък Б с 44 преференции.

Сподели: