Вечер, посветена на творчеството на Анита Коларова, се проведе в Художествена галерия - Русе

Вечер, посветена на творчеството на Анита Коларова, се проведе в Художествена галерия – Русе

Вечер, посветена на творчеството на Анита Коларова, се проведе в Художествена галерия – Русе. Организатори на събитието бяха доц. д-р Мира Душкова, Нели Пигулева и Анна Димитрова. Приятели, съученици, колеги, както и нейният съпруг Гриша Коларов, имаха възможност да разкажат свои спомени и да прочетат нейни стихове.

Сподели: