вход-НАП-Русе

Вече 7 073 русенци получиха 5 % данъчна отстъпка за подаване на електронни декларации

Остава една седмица, в която физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от офиса на НАП в Русе.

Приходните служители препоръчват на клиентите си да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения. Често допускан пропуск при подаването на електронната декларация е, че данъкоплатците не отбелязват в нея желанието си да ползват отстъпката от 5 % и не изчисляват крайната сума съобразно нея, като си мислят, че това става автоматично. Данъчното облекчение от 5 % или до 500 лв. трябва да се въведе от лицата, според намеренията им дали ще внесат налога до 31 март или по-късно. След изпращането на декларацията с ПИК, е важно да се направи и проверка дали тя е подадена коректно. Подобни пропуски са причина от общо подадените досега в офиса на НАП в Русе  9 580  декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за некоректни и анулирани да се установят  825  от тях, което налага повторното им подаване от деклараторите.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става денонощно през  Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Това може да се направи и през предстоящите почивни дни, като попълването на декларацията отнема десетина минути. Досега 7073 жители на русенска област са се възползвали от това, а хартиени формуляри са подали 2 187 клиенти в салоните за обслужване в офиса и още 320 са ги изпратили по пощенски път.

От началото на март потребителите ползват предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага. 

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май 2023 г., защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се подадат на място в офиса на НАП в Русе или в някоя от 17 пощенски станции в региона, където се издава входящ номер. Плащането на дължимите суми става най-лесно и бързо чрез електронния ПОС терминал в сайта на НАП, чрез банков превод или с пощенски запис. Налогът може да бъде внесен и в офиса на НАП в Русе чрез ПОС терминалните устройства на всички работни места само с банкови карти, като плащания в брой не се приемат.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – https://nra.bg/ или на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Сподели: