Вземат мерки срещу разпространението на болестта инфлуенца по птиците в Русенска област

Вземат мерки срещу разпространението на болестта инфлуенца по птиците в Русенска област

Няма констатирани случаи на инфлуенца по птиците в русенско. Това стана ясно от проведеното заседание на областната епизоотична комисия, което бе водено от заместник областния управител Георги Георгиев. „Темата на днешното заседание е наистина сериозна и е продиктувана най-вече от значението на вземането на адекватни и навременни мерки за недопускане разпространение на инфлуенца по птиците в русенско. Именно затова се провежда и днешното заседание, като неговият фокус е изцяло върху превенцията на заболяването“, каза Георгиев. По време на срещата беше посочено, че епизоотичната обстановка в страната е влошена, тъй като в рамките на около 20 дни са възникнали 7 огнища на птичи грип в България. По време на заседанието бе взето решение за предприемане на допълнителни мерки, целящи недопускането на заразата в региона, тъй като в областта броят на обектите за отглеждане на птици е 33. В тях се отглеждат над 2 милиона животни. По последни данни близо 20% от стопанствата в страната, в които се отглеждат птици за яйца, са пострадали. Рискът за региона се увеличава и от факта, че в Румъния също има огнища на птичи грип. Властите в Гюргево обаче са предприели всички необходими мерки и на този етап там не са регистрирани случаи на заболяването. Най-близкото огнище в северната ни съседка се намира на около 70 километра от Гюргево, като там става дума за 120 болни птици, отглеждани за лично стопанство. Според Георгиев обстановката в областта е спокойна, но по никакъв начин не трябва да се неглижират мерките за биосигурност в областта. Сред мерките, които бяха набелязани са недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между домашни и диви птици, както и съхраняването на фуража да се извършва в закрити помещения. Също така се предвижда засилване на мерките за проследяване на движението на птиците, както и контрола при транспортирането и придвижването им. Изисква се още незабавно информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви птици, както и при завишена смъртност в стопанства с домашни птици. Освен това незабавно ще бъдат информирани кметовете по населени места и собствениците на птицевъдни обекти за актуалната епизоотична обстановка. Предвижда се провеждане на информационна кампания за собствениците на домашни птици, ловците, съветите по ловно стопанство при държавните горски и ловни стопанства и ветеринарните специалисти. Същевременно Областната дирекция по безопасност на храните е приведена в състояние на повишена епизоотична готовност. Ще има и проверки с представителите на орнитоложките и ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви мигриращи птици. До другия петък трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да присъстват кметовете и кметските наместници на населените места. Провежда се и постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките биосигурност в птицевъдните обекти.

Сподели: